• یکی از روش هائی که برای نمایش و نشان دادن اقتدار آرم و لوگوی یک دفتر املاک بکار میرود قرار دادن پرچم آن واحد تجاری بر روی میز مدیریت و کارمندان است.
  • قرارگرفتن پرچم با لوگو و آرم واحد تجاری خودتان بر روی میز کارتان زیبائی و البته حس اعتماد بسیار بالائی را برای شما و مراجعه کنندگانتان رقم خواهد زد. بویژه پرچم های رومیزی در جلسات عقد قرارداد یک ملک درخشش خاصی را به دفتر املاک شما القا می نمایند.
  • در این  خصوص مجموعه عظیم چاپ نسبت به چاپ لوگو، آرم و یا نوشته ی شما روی پرچم رومیزی اقدام می نماید. لازم به ذکر است که پرچم های رومیزی با میله، پایه سنگی و چاپ دورو بر روی ساتن پرچم (به صورت اختصاصی) ارائه می گردد.