عظیم چاپ ؛ هزینه کمتر ، خدمات بهتر

خرید از مجموعه عظیم چاپ شامل تخفیف های شگفت انگیز نیز می باشد.

خرید در هر فاکتور 1.000.000 تومان به بالا

شما در خریدهای بالای 1.000.000 تومان در هر فاکتور می توانید معاف از پرداخت هزینه ارسال به مشتری (تمام نقاط ایران) باشید.

خرید در هر فاکتور 1.200.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 1.200.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 1 محصول را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 1000 سری کارت ویزیت یک رو سلفن براق

خرید در هر فاکتور 1.700.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 1.700.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 2 محصول را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 1000 سری کارت ویزیت یک رو سلفن براق
 • 1 عدد دفتر ثبت پذیرش ملک 50 برگی به انتخاب مشتری

خرید در هر فاکتور 2.500.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 2.500.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 1 محصول را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 1000 سری کارت ویزیت دو رو دور گرد سلفن براق یا مات
 • 1عدد لیوان اختصاصی مدل آلتریا به همراه زیر لیوانی چوبی

خرید در هر فاکتور 3.500.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 3.500.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 2 محصول ویژه را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 1000 سری کارت ویزیت دو رو دور گرد سلفن براق یا مات
 • 2 عدد لیوان اختصاصی مدل آلتریا به همراه زیر لیوانی چوبی

خرید در هر فاکتور 4.500.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 4.500.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 3 محصول ویژه را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 3 عدد لیوان اختصاصی مدل آلتریا به همراه زیر لیوانی چوبی
 • پک 6 عددی زیر لیوانی چوبی اختصاصی

خرید در هر فاکتور 5.500.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 5.500.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 2 محصول ویژه را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 1000 سری کارت ویزیت دورو استخوانی برجسته
 • پک 6 عددی زیر لیوانی چوبی اختصاصی

خرید در هر فاکتور 6.500.000 تومان به بالا

شما در خرید های بالای 6.500.000 تومان در هر فاکتور علاوه بر ارسال رایگان محصولات به کلیه نقاط ایران می توانید 3 محصول ویژه را به صورت اشانتیون و رایگان از مجموعه عظیم چاپ دریافت کنید.

 • 2 عدد پرچم رومیزی بدون ریشه ساتن آمریکایی پایه استیل
 • 4 عدد لیوان اختصاصی مدل آلتریا به همراه زیر لیوانی چوبی
 • پک 6 عددی زیر لیوانی چوبی اختصاصی